Dominantní stůl s deskou z masivních dubových trámů. Stůl je zcela výjimečný nadstandardními rozměry a hlavně sílou masivní desky, která je 90 mm.